Reciclaje de documentos confidenciales

Protocol d’informació confidencial
 

Tractes amb informació confidencial? Evita que caigui en mans inadequades amb el nostre Protocol d’informació confidencial:

Registre fotogràfic (opcional)

El procés de destrucció de documentació i stocks és documentat mitjançant un registre fotogràfic. Això permet disposar d’un document visual que certifiqui l’eliminació total dels materials.

Reducció

Es garanteix la destrucció segons la normativa UNE-EN 15713 mitjançant una graella de 30 mm (P3) i la seva posterior mescla amb material de la mateixa tipologia per augmentar el nivell de seguretat.

Certificació

Llorens|dc acredita la destrucció del material a través d’un certificat de destrucció, garantint així la seva total eliminació. El registre fotogràfic elaborat en el procés anterior s’envia posteriorment juntament amb la factura, si el client ho desitja.