Destruccions_soportes_magneticos_llorens

Aparells magnètics i electrònics

No n’hi ha prou amb esborrar les dades. En molts casos, els aparells incorporen memòries internes que poden emmagatzemar dades confidencials de les que ningú n’ha de fer res.

Per evitar fer-ne un ús fraudulent, garantim la seva destrucció física i, en acabat, reciclem els materials per a que no generin residus tòxics pel medi ambient.