ampolles

Recollida

Després de la prèvia sol·licitud del servei, t’ajudem en la recollida de la documentació confidencial.

Segons la periodicitat, la recollida pot ser:

. Periòdica: et cal desfer-te de contingut confidencial amb regularitat? Llorens|dc estableix un servei a mida, segons el volum i tipus de material, amb la freqüència que més et convingui, acudint puntualment a efectuar la recollida.

. Puntual: prefereixes avisar-nos quan hagis acumulat prou material? Cap problema. Fes-nos una trucada i passarem el dia i a la hora que més et convingui.