Escull persones de confiança per a la destrucció d’informació i stock confidencial. Llorens|dc compta amb conductors, operaris i tècnics amb la formació i preparació necessària per garantir les màximes condicions de seguretat. El nostre equip ha estat format en la normativa i aplica els protocols establerts per la nostra empresa amb el màxim rigor.

Servicio de destrucción confidencial

Exigeix les màximes garanties:

Seguretat 

Llorens|dc opera amb protocols i tecnologies que garanteixen la màxima seguretat a l’hora de desfer-te de les teves dades, evitant l’ús indegut de la informació.

Més espai

Desfer-se de la documentació confidencial i el stock sobrant de manera periòdica permet guanyar espai d’emmagatzematge en les teves instal.lacions.

Compliment de la llei

Evita qualsevol tipus de sanció amb un estricte compliment de la legislació, no només pel què fa a la Llei de Protecció de Dades si no també pel què fa a les normatives medi ambientals.

Ecologia

Més enllà de complir amb la llei, garantim que si esculls el nostre servei estàs prenent una decisió en favor de la sostenibilitat a través del reciclatge.

Volum i adaptabilitat

La gran infraestructura de Llorens|gmr permet operar amb grans quantitat de materials. Igualment, l’empresa disposa d’un sistema logístic i de treball prou flexible per assumir petits encàrrecs.

Personalització

Adaptem el nostre servei a les necessitats del client, tant pel que fa a la recollida, al tipus de destrucció del document i/o stock sobrant, a les garanties, etc.

Cost

Llorens|dc forma part de Llorens|gmr, una empresa del sector del reciclatge que opera amb grans volums de materials. Això ens permet oferir preus més competitius.

Garantia de destrucció total auditada

Juntament amb el nostre servei estàndard, si ho desitges, podràs comptar amb garanties extres.

Comoditat

Llorens|dc et proposa un servei garantin-te les mínimes molèsties, fent possible que, pràcticament, t’oblidis de l’eliminació de dades i materials confidencials que genera la teva empresa.