Destrucció material confidencial Llorens

Destruim documentació legal, tarifes, llistats de clients i proveïdors, comptes i resultats, dades comptables, informes estratègics, plans comercials, nòmines, currículums… qualsevol tipus de document que no vols que caigui en males mans.

Recollida de documentació confidencial

Després de la prèvia sol·licitud del servei, t’ajudem en la recollida de la documentació confidencial.

Segons la periodicitat, pot ser:

. Periòdica: et cal desfer-te de contingut confidencial amb regularitat? Llorens|dc estableix un servei a mida, segons el volum i tipus de material, amb la freqüència que més et convingui, acudint puntualment a efectuar la recollida.

. Puntual: prefereixes avisar-nos quan hagis acumulat prou material? Cap problema. Fes-nos una trucada i passarem el dia i a la hora que més et convingui.

Destrucció de documentació confidencial

En el cas de la destrucció de documentació en paper, la norma UNE-EN 15713 estableix que els documents poden tractar-se a diferents nivells segons el seu grau de confidencialitat.

Et proposem dos mètodes de destrucció:

. Protocol estàndard: garantim la destrucció física de la documentació en general.

. Protocol confidencial: existeix el Protocol d’Informació Confidencial, una opció per a documents amb informació restringida. Aquests s’esmicolen en bocins amb una graella de 30 mm (P3) i posteriorment es mescla amb material de la mateixa tipologia per augmentar el nivell de seguretat.