Destrucció material confidencial Llorens

Destrucció

Una vegada el material (de tots els suports que treballem) ens arriba a les instal·lacions de Llorens|dc, en fem la seva destrucció. Un cop feta la destrucció, Llorens|gmr s’ocupa de fer-ne la seva correcte gestió per evitar qualsevol risc de pèrdua o filtració de la documentació o estocs confidencials, prioritzant sempre la seva valoració com a matèria prima.

En el cas de la documentació en paper, la norma UNE-EN 15713 estableix que els documents poden tractar-se a diferents nivells segons el seu grau de confidencialitat. Et proposem dos mètodes de destrucció de documents:

. Estàndard: garantim la destrucció física de la documentació en general.

. Confidencial: existeix una opció per a documents amb informació restringida. Aquests s’esmicolen en bocins mitjançant una graella de 30 mm (P3) i posteriorment es mesclen amb material de la mateixa tipologia per augmentar el nivell de seguretat.